Hakkımızda

Hakkımızda

2008 yılında kurulan ve yayın hayatına başlayan www.yesilcivrilgazetesi.com Çivril ve bölgesinde doğru haberin merkezi olarak yayın hayatına devam ediyor.

Sitemizi ziyaret etmeden önce aşağıda yazılı kullanım ilkelerini mutlaka okumanızı öneririz.

Bu şartları kabul etmeniz halinde sitemizden faydalanırken kurallarımıza uymanız yararınıza olacaktır.

Lütfen Kullanım İlkelerimizin tamamını okuyunuz.

 

www.yesilcivrilgazetesi.com herkese açık bir web sitesidir.

www.yesilcivrilgazetesi.com  donanım ve yazılım bilgilerinizi toplayabilir. Bu bilgiler arasında şunlar yer alır:

 

IP adresiniz, tarayıcı türü, işletim sistemi, etki alan adı, erişim süreleri ve ilgili web adresleri.

www. yesilcivrilgazetesi.com; kullanıcılardan aldığı kişisel bilgileri (isminiz, elektronik posta adresiniz, ev ve iş adresiniz, telefon numaranız, vb.) üçüncü bir kuruma satamaz, kamuoyuna yayınlayamaz, .Alınan bilgiler sitenin ziyaretçi profili, raporlama ve hizmetlerin tanıtımına kaynak olması için yönlendirici özellik taşır.

 

www. yesilcivrilgazetesi.com sizden aldığı bilgileri şu amaçlar için kullanır:

Web sitesini iyileştirmek, geliştirmek, kaliteyi korumak,

 

Ziyaretçi profili ve genel istatistik veriler oluşturmak,

 

Ziyaretçilerin sitemizi nasıl kullandığı ile ilgili eğilimlerini belirlemek,

 

Basılı yayınlar/yazışmalar göndermek,

 

Elektronik posta yoluyla basın bültenleri veya bildirimler göndermek,

 

Etkinlik ya da yarışma için liste oluşturmak.

 

www. yesilcivrilgazetesi.com 'u kullanmakla;

 

Herhangi bir kullanıcının yasal ve ahlaki olmayan davranışlarından Yeşil Çivril Gazetesi  ve Dört E Gazetecilik, Medya Basım ve Dağıtım sorumlu tutulamayacağını,

 

Kullanım ilkelerinin zaman zaman değiştirebileceğini,

 

Diğer bağlantı sağladığı ama denetleyemediği sitelerin içeriklerinden veya bilgisayarınıza verecek zararlardan sorumlu olmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

 

Aşağıda belirtilen durumlarda www yesilcivrilgazetesi.com sitesini kullanıcılara kapatıp, üyeyi silip, banlayabilir.

 

1- Yanlış, eksik, yanıltıcı ve genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda, (Örnek:Yorumlarda)

 

2- İstenilen bilgilerin içine ilan, reklâm, duyuru, özel veya tüzel kişiliklere hakaret içeren ifadeler kullanıldığında,

 

3- Çeşitli yollarla siteye yapılan saldırılar sırasında,

 

4- Virüs nedeniyle sitenin yapısının bozulmasıyla,

Sitede yer alan yazılı, görüntülü ve sesli fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca güvence altındadır. Yeşil Çivril Gazetesinin izni olmadığı sürece sitede yer alan bilgiler; başka bir bilgisayara yüklenemez, değiştirilemez, çoğaltılamaz, kopyalanamaz, yeniden yayınlanamaz, postalanamaz, dağıtılamaz.Yeşil Çivril Gazetesi, kullanım ilkelerimizle ilgili yorumlarınızı almaktan memnuniyet duyacaktır.Sitemizi zenginleştirebileceğini düşündüğünüz konuları ya da sitemizle ilgili yaşadığınız bir problem olursa lütfen bizimle paylaşın.

 

www.yesilcvirilgazetesi.com  ve Çivril Haber Ajansı, internet ve teknolojinin doğru kullanılması, en üst düzeyde faydalanılması amacıyla bilgilendirici ve eğitici yayınlar yapar.

 

www.yesilcvirilgazetesi.com, aksi sabit olaylarla ilgili haberi düzeltmeyi, gerekirse haber, fotoğraf ve görüntüyü yayından kaldırmayı taahhüt eder.

 

www.yesilcvirilgazetesi.com, okuyuculara görüşlerini kamuoyu ile paylaşma fırsatı sunar, farklı görüşleri ve konu ile ilgili tüm bakış açılarını yansıtır.

 

www.yesilcvirilgazetesi.com ,  iddia ve ithamlara karşı, taraflara cevap hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı sunar.

 

www.yesilcvirilgazetesi.com, haberin araştırılmasından sunumuna kadar her aşamasında önyargılardan arınmış, saplantısız bir yaklaşım sergiler.

 

www.yesilcvirilgazetesi.com, internet haberciliğinin özündeki sürekli değişim ve gelişim sürecini destekler ve öncülük eder.

 

www.yesilcvirilgazetesi.com, kendine duyulan güvenin sorumluluğunu üstlenir ve bu güveni korumak için çalışır.

 

Gazetecilikte temel işlev, gerçekleri bulup bozmadan, abartmadan ve hiçbir baskının etkisi altında kalmadan, en kısa zamanda ve edinilebilen tam bilgiyle kamuoyuna iletmektir.

 

Gazeteci görevini taşıdığı sıfatın saygınlığına gölge düşürebilecek yöntem ve tutumlarla yapmaktan uzak durur.

 

Yayına konu edilen veya edilmesi düşünülen kişilerden ve kurumlardan meslek etik ve geleneklerine aykırı hiçbir hediye ve ayrıcalık kabul edilemez.

 

Yayınlarda hiç kimse, ırk, cinsiyeti, sosyal düzeyi veya ilişkisi, dini inançları, fiziki kusurları veya yaşı nedeniyle aşağılanamaz ve kınanamaz.

 

Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü sınırlayıcı; genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı yayın yapılamaz.

 

Kişileri ve kuruluşları, eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliğini taşıyan lakap ve ifadeler kullanılamaz.

 

Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse "suçlu" ilan edilemez.

 

Soruşturması gazetecilik olanakları içinde bulunan haberler soruşturulmaksızın ve bundan ne sonuç alındığı belirtilmeksizin ve/veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayımlanamaz.

 

İnandırıcı makul nedenler gösterilmedikçe kimse, yasaların suç saydığı eylemlerle itham edilemez.

 

Kişilerin özel yaşamı-ilgilinin açık veya kapalı rızası olduğu anlamına gelen yaşam şekli veya kamu çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında- yayınlara konu edilemez.

 

Kamu yararı olmadıkça, gizli kamera kullanmak, gizlice ses kaydı yapmak, özel mülke izinsiz girmek gibi, ilgilinin kişilik haklarına saldırı sayılabilecek yöntemlerle haber üretilemez.

 

Sanıkların, suçların akrabaları ve yakınları, olayla ilgileri olmadıkça veya olayın doğru anlaşılması için gereği bulunmadıkça teşhir edilemez.

 

Saklı kalması kaydıyla verilen bilgiler, kamu yararı ciddi bir biçimde gerektirmedikçe yayımlanamaz.

 

Haber kaynağının -kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı haller hariç-gizliliğine azami saygı ve titizlik gösterilir.

 

Haberlerin araştırılması, hazırlanması ve yayımlanmasında her zaman dengeli, gerçeğe bağlı ve objektif davranılması şarttır.

 

Yayımlanan haberde suçlanan tarafın görüşüne yer verilir. İlgilinin yanıt vermemesi veya kendisine ulaşılamamış olma hali aynı haberde belirtilir.

 

Yayımlanan alıntılarda kişinin anlaşılmaz ya da gülünç duruma düşmesine neden olacak özetleme ve değişiklik yapılamaz. Yayımlanan alıntılarda kaynak ve tarih açık olarak belirtilir.

 

Bütün kamuoyu araştırmaları, yapan kuruluşun adı, kimin talebi ve finansmanı ile yapıldığı, tarih ve görüşülen kişi sayısı ve araştırma metodu açık olarak belirtilerek yayımlanır.

 

Şiddet ve zorbalığı özendirici veya kışkırtıcı; çocukları cinsel konularda olumsuz yönde etkileyici, bireyleri topluluklar ve uluslararasında nefret ve düşmanlığı körükleyici yayın yapmaktan kaçınılır.

 

İlan ve reklam niteliğindeki yayınların, bu nitelikleri tereddüde yer bırakmayacak şekilde belirtilir.

 

Yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösterilir, gereği yapılır.

 

Sitemizdeki yazılarımızın kopyalanması 5846 Sayılı FiKiR VE SANAT ESERLERi KANUNU çerçevesinde kaynak gösterilmeden yayımlanması suç teşkil etmektedir.